Delområde 1 -Platsens identitet Kalix

 

Ladda ner workshopkitet

Workshop – Tillsammans för Kalix bästa!

Workshop-kitet är en del i arbetet med att samla in underlag i ett inifrånperspektiv. Hur personer som bor, lever och verkar i Kalix ser på platsen Kalix. Underlaget som vi samlar in ska hjälpa oss på Geektown kommunikationsbyrå för att vi ska kunna arbeta fram platsen Kalix identitet.

Nu ska vi tillsammans ta fram och berätta vad Kalix är och ska vara i framtiden. Den här workshopen är en del i arbetet med att ta fram platsen Kalix identitet.

Hur funkar workshop-kittet?

Ni använder workshop-kittet på egen hand och det kräver ingen förberedelse. Kittet går både att skriva ut eller så kan ni redovisa svaren digitalt, direkt i PDF:en. Det är bra att ha penna och papper tillgängligt under workshopen.

Hur lång tid tar det?

Avsätt ca 40 minuter, om ni inte känner för att jobba lite längre med workshopen.

Hur många kan vi vara?

Det funkar fint att vara en mindre grupp om 2-5 personer. Om ni är en större grupp dela då in er i mindre grupper.

Hur lämnar vi in svaren på workshopen?

Om ni har skrivit ut workshop-kittet går det bra att sedan scanna eller fota av svaren och skicka dem per e-post till oss. Det går så klart också bra att skicka dem per post, postadress nedan. Det går också bra att fylla i svaren direkt i PDF:en. Skicka då in svaren via e-post.

E-post: kristin@wearegeektown.se

Postadress:
Geektown kommunikationsbyrå
Varvsgatan 41, 5 tr
972 32 Luleå

Skicka med.

Kort presentera vem som gjort workshopen. Inte namn på er som medverkat, utan om det är en förening, klass, organisation etc. Ungefärlig ålder på er som medverkat i gruppen.

Datum för inlämning

Resultatet av ert arbete önskar vi att ha hos oss på Geektown kommunikationsbyrå om senast fredagen den 15:e februari.