Delområde 4 – Kompetensförsörjning

Tuff konkurrens?
Svårt att rekrytera?

Så blir du en framgångsrik företagare i Kalix!

Näringsliv och kommun tillsammans för Kalix bästa
Som ett led i projektet ”Kompetensförsörjning genom samverkan” bjuder Kalix kommun in till sex stycken inspirationsföreläsningar för företagare med sikte på attraktiv arbetsgivare och framtidens arbetsmarknad. Samtliga föreläsningar är kostnadsfria och sker i Folkets Hus i Kalix, kl 18.00 – 21.00. I föreläsningsserien kan du välja att delta i en eller i flera.

För mer information kontakta Keith Sivenbring, Arnqvist & Sivenbring AB,
0730-50 43 00, keith@arnqvist-sivenbring.se

 

Anmälan

Anmälan sker via: Simple Signup


6 inspirationsföreläsningar 12 feb – 21 maj

 

Tuff konkurrens? Så blir du en attraktiv arbetsgivare.

Tisdag 12/2
Hur får vi de rätta medarbetarna att vilja jobba hos oss? Employer branding.
Det är allt större konkurrens och brist på kompetent arbetskraft. Vinnare är de arbetsgivare
som erbjuder ett gott ledarskap, goda relationer, utvecklande arbetsuppgifter och en bra arbetsmiljö. Hur attraherar vi de bästa? Hur marknadsför vi oss som arbetsgivare och skapar den goda storyn som stärker vårt varumärke? Kan stolta medarbetare bli våra främsta ambassadörer?
Föreläsare: Keith Sivenbring, konsult i Kommunikation & Ledarskap

 

Våga skryta och tala om att ni är bra! – Få andra att se och välja dig!

Tisdag 5/3
Pitchträning/Storytelling – presentation av företaget som leverantör och arbetsplats.
Du får verktyg till att göra en kort presentation som beskriver vilken nytta ditt företag gör för sina kunder och medarbetare. Du får öva in en 45 sekunder lång ”hisspitch” som beskriver essensen av företagets erbjudande. Du får träna på att mingla och skapa intresse för affärer genom att berätta korta framgångshistorier om hur du lyckats hjälpa kunder (storytelling).
Föreläsare: Keith Sivenbring, konsult i Kommunikation & Ledarskap

 

Så rekryterar, behåller och utvecklar du medarbetare

Tisdag 19/3
En felrekrytering kan kosta upp till en miljon…
Kandidaterna är idag mer kravställande och vill veta hur den framtida arbetsgivaren kommeratt möta deras krav på ständig utveckling. Företagets grundvärderingar måste överensstämma med hur de agerar. Hur säkerställer vi kompetensen i företaget? En föreläsning om betydelsen av en god behovsanalys, kravspecifikation och intervjuteknik för kvalitetssäkrade rekryteringar.
Föreläsare: Maria Söderberg, rekryteringskonsult

 

Svårt att nå fram och engagera dina medarbetare? Så funkar coachande ledarskap

Onsdag 10/4
Nyckeln till hur du får dina medarbetare med dig!
Allt fler arbetstagare väljer idag sina arbetsgivare. Högt upp på mångas önskelista står en trygg, tydlig och coachande chef. Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare går vi igenom hur det coachande ledarskapet bidrar till att skapa trivsamma och effektiva arbetsplatser. Med coachande verktyg blir det enklare att delegera, motivera, skapa delaktighet och följa upp medarbetarnas resultat.
Föreläsare: Keith Sivenbring, konsult i Kommunikation & Ledarskap

 

Teamet – medarbetare som trivs skapar lönsamhet!

Onsdag 24/4
Goda relationer skapar goda arbetsplatser!
Med humor, psykologi och övningar om hur vi människor fungerar diskuterar vi hur vi skapar goda relationer. Motiverade medarbetare som bekräftar och ger varandra beröm och konstruktiv feedback fokuserar på rätt saker, stressar mindre, har roligare på jobbet och blir ambassadörer för varumärket.
Föreläsare: Keith Sivenbring, konsult i Kommunikation & Ledarskap

 

Relationsskapande sälj – så klarar du konkurrensen!

Tisdag 21/5
Att sälja? Eller att hjälpa dina kunder att köpa rätt?
Med relationsskapande sälj och kunskaper om hur människor fungerar skapar vi förtroenden och hållbara relationer som leder till merförsäljning och tillväxt. Du får veta hur du gör behovsanalys med coachande frågor, hur du samskapar lösningar och undersöker kundens motivation utifrån både fakta och känslor. Du hjälper sedan kunden med att förankra och sälja in affären vidare.
Föreläsare: Keith Sivenbring, konsult i Kommunikation & Ledarskap

 


om föreläsarna

Keith Sivenbring

Jag har arbetat större delen av mitt liv som chef med att motivera och stötta människor att utvecklas. Sedan 2012 fokuserar jag på att skapa tillväxt i Norrbotten genom att utveckla företag och hjälpa chefer och medarbetare att jobba smartare.

Genom att förstå hur människor fungerar kan vi agera annorlunda och förändra våra attityder. Med dessa kunskaper i teamet skapar vi trygghet, delaktighet
och får med oss människor mot målen!

Framgångsfaktorer som skapar tillväxt

  • Tydligt ledarskap & strategisk utveckling
  • Trygga, delaktiga och engagerade medarbetare
  • Försäljning som skapar goda relationer och beskriver kundnyttan
  • En stödjande organisationsstruktur

För mer info: www.arnqvist-sivenbring.se

 


Maria Söderberg

Jag har gedigen erfarenhet inom bemannings- och rekryteringsbranschen genom mitt arbete vid Adecco och Proffice. Har arbetat med rekrytering sedan 2004, våren 2016 startade jag DARE Consulting.

Min långa erfarenhet av att arbeta med rekrytering och personbedömning i kombination med Assessios personlighetstester HAS ger en unik kompetens inom området. Då jag arbetat med dessa tester under lång tid kan jag också beskriva hur en kandidat med stor sannolikhet kommer att agera, prestera och leverera över tid.

Har bred kompetens inom olika branscher och företag. Har även arbetat som chef, vilket gör det lättare att relatera till chefernas situationer. 

För mer info: www.dareconsulting.se/