Tillsammans för Kalix bästa!

Nu ska vi tillsammans – Kalixbor, Kalix näringsliv och Kalix kommun jobba för att synliggöra platsen Kalix.  Därför är ledorden för arbetsprocessen ”Tillsammans för Kalix bästa”.  Projektet ägs av Kalix kommun och utförande konsulter är Geektown kommunikationsbyrå, Arnqvist & Sivenbring och DARE Consulting.

Delområden:

1. Platsens identitet Kalix
2. Så ska Kalix förmedlas
3. Nulägesanalys
4. Kompetensförsörjning

 

Skulle du vilja involvera dig lite mer i arbetet? Har du några spontana tankar eller reflektioner som du vill dela med dig av? Vi tar tacksamt emot dem!  I nästa steg i arbetet med Kalix identitet ska vi samla en fokusgrupp. Om du vill delta som privatperson eller företagare hör av dig! Alla är välkomna! Kontakta Kristin Lindqvist på Geektown kommunikationsbyrå  kristin@wearegeektown.se

 

Läs mer om projektet >>